جرارد پیکه بازی مقابل دینامو کیف را از دست داد

جرارد پیکه به لیست مصدومان بارسلونا اضافه شد.