نامزد سابق جان سینا از تروما و افسردگی خود پس از جدایی از قهرمان کشتی کج می‌گوید

نیکی بلا طاقت ازدواج نامزد سابقش جان سینا را نداشت.