پاری سن ژرمن دیگر نیمار را نمی‌خواهد! / ادعای داغ El Pais

نیمار دیگر مرد محبوب مدیران پاری سن ژرمن نیست و درهای خروج به او نشان داده شده‌است