فوری؛ روسیه تا اطلاع ثانوی از سوی فیفا تعلیق می‌شود

فیفا به درخواست IOC پاسخ مثبت می‌دهد.