صد بازیکن برتر سال 2021 به انتخاب گاردین

نشریه گاردین مثل هر سال، لیست صد بازیکن برتر سال میلادی را منتشر کرد