الگری: برای تبدیل شدن به مدعی اسکودتو باید صبور بود؛ در کیفیت پاس و تمام‌کنندگی باید بهتر شویم

الگری باور دارد در مدت زمان کم نمی‌توان به شکلی معجزه‌آسا، شرایط را ایده‌آل کرد