مصدومیت روبرت لواندوفسکی جدی نیست

روبرت لواندوفسکی امروز در جریان تمرینات بایرن مونیخ مصدوم شد.