نام یونیسف یک سال دیگر بر روی پیراهن بارسلونا خواهد ماند

بارسلونا همچنان به همکاری و کمک به یونیسف ادامه می دهد.