علی کریمی: یحیی گل‌محمدی حق داشت استعفا کند؛ امیدوارم مشکلات حل شود

علی کریمی معتقد است یحیی گل‌محمدی حق داشته از سمت خود استعفا کند