تنیس آزاد استرالیا؛ رافائل نادال قهرمان شد

رافائل نادال با شکست دنیل مدودف فاتح مسابقات تنیس آزاد استرالیا شد.