مقایسه خرج باشگاه های لیگ برتر انگلیس با 4 لیگ معتبر اروپایی

اختلاف ارقام خرج شده میان باشگاه های لیگ برتر انگلیس و دیگر 4 لیگ معتبر اروپایی چشمگیر است.