آرای نامزدهای اصلی د بست اعلام شد: نیمار، انتخاب اول لیونل مسی

روبرت لواندوفسکی بالاتر از لیونل مسی و محمد صلاح به عنوان بهتری بازیکن سال 2021 فیفا برگزیده شد.