تیم منتخب هفته شانزدهم فیفا 22 با حضور کانته، فودن و پیکه منتشر شد

اولین تیم سال جدید میلادی در فیفا 22 منتشر شد.