لواندوفسکی و ثبت 6 گل در 5 بازی ابتدایی؛ بهترین شروع یک بازیکن جدید در قرن 21 لالیگا

تغییر لیگ در عملکرد مهاجم لهستانی هیچ تاثیری نداشته است.