پیکه: بارتومئو فریبم داد، مثل احمق‌ها از او دفاع کردم

جرارد پیکه بار دیگر از جوزپ بارتومئو بر سر قضیه بارساگیت انتقاد کرد و او را دروغگویی بزرگ‌دانست.