آنتونیو کونته: با دروغ گفتن به جایی نمی رسیم؛ حقیقتا نمی توان تاتنهام و چلسی را با هم مقایسه کرد

کونته می گوید حریف چهارشنبه شب تیمش، یکی از بهترین تیم های دنیا بود و این با سطحی که تاتنهام در آن قرار دارد، بسیار متفاوت است.