غیر رسمی؛ قرارداد گاوی با بارسلونا تمدید شد

هافبک جوان تصمیم خودش را گرفته و با بارسلونا قرارداد جدید امضا می کند.