پدر امباپه؛ بارسلونا نه، پسرم رئالی است

ویلفرد امباپه، پدر کیلیان فاش کرد فرزندش هوادار رئال مادرید بوده و نمی تواند راهی بارسلونا شود.