درخواست وینگر چلسی از توخل: کمتر داد بزن!

کالوم هادسون اودوی، وینگر چلسی، ترجیح می‌دهد توماس توخل کنار زمین آرام‌تر باشد.