ژاوی: گل نزدن لواندوفسکی؟ سوارز هم در ابتدا چنین شرایطی داشت؛ به دمبله اعتماد دارم

سرمربی بارسلونا معتقد است که باز نشدن پای مهاجم لهستانی به گلزنی، مشکل خاصی نیست.