خوان لاپورتا: سیستم بلیت فروشی نیوکمپ را از مدیریت قبلی تحویل گرفتیم!

خوان لاپورتا درباره افتضاح بلیت‌فروشی در نیوکمپ به هواداران بارسلونا توضیح داد