لیونل مسی و نیمار در تابستان آتی پاری سن ژرمن را ترک نخواهند کرد

لیونل مسی و نیمار بر خلاف شایعات به وجود آمده، از پاری سن ژرمن جدا نخواهند شدنقل و انتقالات پاری سن ژرمن