اظهارنظر عادل فردوسی‌پور درباره احتمال بازگشت به گزارشگری

مجری برنامه‌ی نود و تهیه‌کننده فوتبال 120 توضیحاتی را درباره‌ی فعالیت این روزهای خود ارائه کرد.