نقل و انتقالات چلسی

رسمی؛ کالیدو کولیبالی به چلسی پیوست

کالیدو کولیبالی به چلسی ملحق شد.  هواداری | باشگاه چلسی رسما امضای قرارداد با کالیدو کولیبالی را تایید کرد. این مدافع 31 ساله سنگالی با قراردادی 4 ساله به چلسی ملحق شده است. منابع غیر رسمی مبلغ این انتقال را 38 میلیون یورو ثابت همراه با 2 میلیون یورو پاداش عنوان کرده اند.

Scroll to Top