رقابت رئال سوسیداد و برنتفورد برای جذب مارتین بریتویت / موندو دپورتیوو

مهاجم دانمارکی نتوانسته استانداردهای مدنظر مربی بلوگرانا را عرصه نماید.