بعد از رونالدو حالا نوبت مسی؛ پیشنهاد فرا نجومی الهلال عربستان برای جذب لیونل مسی!

بعد از رونالدو حالا نوبت مسی؛ پیشنهاد فرا نجومی الهلال عربستان برای جذب لیونل مسی!

این احتمال وجود دارد که رقابت همیشگی و پایان‌ناپذیر رونالدو – مسی را در لیگ عربستان ببینیم