فرمول یک | مکس ورستپن یا لوییس همیلتون؛ چه کسی قهرمان فصل 2021 می شود؟

فصل 2021 فرمول یک به ایستگاه پایانی خود رسیده است و شاهد نبرد سختی در آخرین مسابقه میان دو راننده پر حاشیه این فصل هستیم.