منچستریونایتد 3-1 برنلی؛ بازگشت به مسیر درست با یک برد ضروری

شیاطین سرخ این بار تحت هدایت رانگنیک برد جذاب تری کسب کردند.