مارکوس رشفورد: من از طرفداران پر و پا قرص رئال مادرید و بارسلونا هستم

مارکوس رشفورد در مصاحبه مفصلی که داشته، در مورد دوران کودکی سخت و زحمت های مادرش صحبت کرده است.