امباپه؛ غایب بزرگ پی‌اس‌جی در سوپرکاپ فرانسه

کیلیان امباپه، مهاجم پاری‌سن ژرمن، غایب بزرگ سوپرکاپ فرانسه برابر نانت است.