رسمی؛ مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال شد

مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال انتخاب شد