عثمان دمبله گزینه اصلی بایرن مونیخ در صورت عدم تمدید قرارداد با کینگزلی کومان/اکیپ

عثمان دمبله بازیکن مورد علاقه بایرن مونیخ برای جایگزینی کینگزلی کومان است…