تنها مانع مقابل گواردیولا برای خرید مهاجم آرژانتینی

اینتر میلان تنها با تحقق یک شرط به مهاجم خود اجازه پیوستن به منچستر سیتی را خواهد داد.