بارسلونا به دنبال جذب آزپیلیکوئتا و مارکوس آلونسو با 20 میلیون یورو

بارسلونا می‌خواهد با یک بودجه 20 میلیون یورویی دو مدافع چلسی را جذب کند.