آنچلوتی: می دانیم در فینال ها چطور بازی کنیم و این باعث می شود خونسرد باشم

مربی ایتالیایی رئال مادرید می گوید تجربه بالای رئال مادرید در فینال ها به این تیم کمک می کند.