پدری و دریافت جایزه پسر طلایی 2021

هافبک بارسلونا، جایزه پسر طلایی را دریافت کرد.