لیون 0-1 پاری سن ژرمن؛ لئو، تیمش را به صدر برگرداند

شاگردان کریستوف گالتیه صدر جدول را پس گرفتند.