راجر فدرر پس از مسابقات لیورکاپ از دنیای حرفه ای خداحافظی می کند

راجر فدرر پس از مسابقات لیورکاپ از دنیای حرفه ای خداحافظی می کند

استاد سوییسی را پس از مسابقات لیورکاپ 2022 دیگر در مسابقات تنیس نخواهیم دید.