رایولا: تمدید قرارداد رومانیولی و ابراهیموویچ؟ هر چیزی ممکن است؛ از انتقال دوناروما به فرانسه پشیمان نیستم

مینو رایولا با این که برناردسکی مدیر برنامه اش را عوض کرده، مشکلی ندارد و می گوید بازیکنانش آزادند هر وقت خواستند از او جدا شوند.