تیم منتخب هفته بیستم فیفا 22 با حضور علیرضا جهانبخش منتشر شد

علیرضا جهانبخش نماینده ایران در تیم منتخب هفته بیستم است.