ترند شدن توییت جنجالی سال 2014 لوسی برونز پس از انتقال به بارسلونا

خرید جدید آبی‌واناری‌ها، قبلا از تیم رقیب حمایت کرده‌بود.