خشم نیمار از صحبت های فابیو اورلیو: چرت و پرت می گویی!

ستاره برزیلی پاری سن ژرمن به حرف‌های فابیو اورلیو واکنش نشان داد.