عثمان دمبله پیشنهاد تمدید قرارداد با بارسلونا را پذیرفت

حالا دمبله منتظر تصمیم بارسلونا است.