مسی را به استقلال می‌آورم!

علی فتح‌الله‌زاده می‌گوید که مسی را تا سه سال دیگر با استقلال می‌آورد!