ملاقات دوستانه هانسی فلیک و حسن صالح حمیدزیچ / عکس

سرمربی سابق بایرن مونیخ با مدیر ورزشی این تیم دیدار داشت.