احتمال توافق رم و ایسکو تا هفته آینده؛ علاقه مورینیو به هافبک اسپانیایی

ایسکو بازیکن آزاد محسوب می‌شود