آفریقایی‌ها بدون گل و پیروزی؛ بازی ملال‌آور همگروه‌های برزیل

آفریقایی‌ها بدون گل و پیروزی؛ بازی ملال‌آور همگروه‌های برزیل

طلسم ناکامی آفریقایی‌ها در جام جهانی قطر ادامه پیدا کرد.