پاری سن ژرمن و مذاکرات بی نتیجه با اینتر و ساسولو بر سر اشکرینیار و اسکاماکا

اینتر و ساسولو برای فروش بازیکنان خود حاضر به دادن تخفیف نیستند