پایان زلاتان؛ زمان خداحافظی از فوتبال فرا رسید؟

با اعلام باشگاه میلان، زلاتان ابرهیموویچ به علت جراحی زانو هفت الی هشت ماه از میادین دور خواهد بود.