روند فوق العاده تیم ملی آرژانتین؛ سی بازی بدون شکست!

آخرین شکست تیم ملی آرژانتین با جولای 2019 باز می گردد.